Kết luật thanh tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện tại Viễn thông Cà Mau


Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTIV ngày 07/09/2018 của Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện tại Viễn thông Cà Mau (VNPT Cà Mau) và kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Viễn thông Cà Mau, địa chỉ số 03 đường Lưu Tấn Tài, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau từ ngày 18/09/2018 đến ngày 20/09/2018.
 
Để xem toàn văn kết luật thanh tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện tại Viễn thông Cà Mau, xin mời độc giải bấm vào đây./.
 

Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)