Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí Ngày Nay

(Mic.gov.vn) - 

Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 04/09/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.


Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)