Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Sách lịch Sen Việt


 Quyết định số 23/QĐ-XPVPHC ngày 27/5/2021 của Cục Xuất bản, in và phát hành. Nội dung quyết định xem tại đây.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)