Tiếp tục thí điểm mô hình chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

(Mic.gov.vn) - 

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định cho phép tiếp tục thí điểm mô hình chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đến ngày 31-12-2023. Phó Thủ tướng giao Bộ TT&TT tổng kết việc thực hiện quyết định này, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30-6-2023.


20210624-m03.jpg

Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tại Công viên phần mềm Quang Trung. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong thời gian tiếp tục thí điểm, Bộ TT&TT phối hợp với các bộ ngành, địa phương đề xuất, trình Thủ tướng phương án sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý có liên quan, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung là tổ chức liên kết giữa Công viên phần mềm Quang Trung với các khu công nghệ thông tin tập trung, khu phần mềm, trung tâm công nghệ thông tin để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung được thành lập với 2 thành viên ban đầu bao gồm: Công viên phần mềm Quang Trung và Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TPHCM (ITP).

Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng

Từ khóa: Công viên phần mềm Quang Trung, Vũ Đức Đam, Bộ TT&TT, thí điểm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )