Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


 Kết luận thanh tra số 467/KL-TTVII ngày 22/6/2021. Nội dung kết luận xem tại đây.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)