V/v triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc


Ngày 24/7/2021, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký công văn số 2790/BTTTT-THH V/v triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc gửi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung công văn xem tại đây.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )