Thứ trưởng Phạm Đức Long


Thu-truong-Pham-Duc-Long.jpg

Họ và tên: Phạm Đức Long

Chức vụ: Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 27/05/1970

Quê quán: Thụy Trình - Thái Thụy - Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du – Hà Nội

ThutruongLong.png

- Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, giao dịch điện tử; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Nội dung số; An toàn thông tin mạng.

-  Giúp Bộ trưởng phụ trách công tác: Công tác Đảng, Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên); Cải cách hành chính; Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ.

-  Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kinh tế số và Xã hội số; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục An toàn thông tin; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )