Tỉnh Kon Tum hoàn thành nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 15/10/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Kon Tum. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.


z2848656358683-6c781e4aefd49a92f45c4cfb52617592.jpg

Điểm cầu Bộ Nội vụ

Dự buổi nghiệm thu có: Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Lân, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Kon Tum; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương; Tổ Công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính tỉnh Kon Tum, tổng số đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh được cấp mã điều tra là 423 đơn vị, tương ứng với 423 phiếu. Tất cả các đơn vị hành chính được cấp phiếu đều tiến hành thực hiện điền các thông tin vào phiếu theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính tỉnh. Đến ngày 05/10/2021 tỉnh Kon Tum đã hoàn thành 100% phiếu điều tra.

z2848656289607-1fe25ef947c34f8d455eee7b591967db.jpg

Điểm cầu tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Lân cho biết, trong quá trình triển khai, thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Ban Chỉ đạo tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, hướng dẫn kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương, đầu mối là Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) và Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ và những nội dung phát sinh. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động nắm bắt thông tin, thường xuyên đôn đốc Ban Chỉ đạo cấp huyện và Tổ giúp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy nhấn mạnh, điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung phức tạp, đòi hỏi Ban Chỉ đạo điều tra các cấp quán triệt, thực hiện đúng phương án, các quy trình áp dụng cho điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Thay mặt an chỉ đạo Trung ương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Kon Tum đạt "chất lượng khá"./.

https://tcnn.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)