Thành phố Cần Thơ hoàn thành nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Sáng nay 21/10/2021, tại buổi nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) nhận định, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính thành phố Cần Thơ (Ban Chỉ đạo thành phố) đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn; đồng thời ban hành các công văn hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của thành phố Cần Thơ sẽ được tổng hợp, phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.


gđ4.jpg

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ Châu Việt Tha, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Theo Báo cáo tại buổi nghiệm thu, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành điều tra cơ sở hành chính năm 2021 với 352/352 phiếu, đạt 100% kế hoạch đề ra. Ngoài ra, Bộ Nội vụ có bổ sung vào danh sách nền của thành phố Cần Thơ thêm 02 đơn vị (Chi cục Thú y vùng VII và Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IX) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trụ sở tại thành phố Cần Thơ, do giám sát viên Bộ Nội vụ quản lý tài khoản.

cThuy-1-.JPG

Điểm cầu Bộ Nội vụ

Tại buổi nghiệm thu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của thành phố Cần Thơ "đạt chất lượng khá"./.

 

 

Hoài Nga/tcnn.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)