Khánh Hòa: Hoàn thành việc khai và duyệt phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Sáng nay 22/10/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


z2867265140708-76d372207481d1de1e3f9f6740f8ca12-1-.jpg

Quang cảnh buổi nghiệm thu tại điểm cầu Trụ sở Bộ Nội vụ

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu. Tham dự buổi nghiệm thu tại điểm cầu UBND tỉnh Khánh Hòa có Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Minh, Tổ phó Tổ thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính tỉnh Khánh Hòa (Ban Chỉ đạo tỉnh) và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh.

Báo cáo kết quả Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Minh đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc của tỉnh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng phiếu điều tra. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Chỉ đạo tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, sự hỗ trợ kịp thời của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương, cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thành. Kết quả thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh có 395/395 cơ quan, đơn vị hoàn thành việc khai phiếu và duyệt phiếu.

dc92cef0cc41051f5c50.jpg

Điểm cầu tại UBND tỉnh Khánh Hòa

Tại buổi nghiệm thu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Minh đã cam kết sẽ sớm khắc phục những điểm còn thiếu sót để chất lượng phiếu điều tra đạt kết quả tốt nhất.

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Khánh Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết: Ban Chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo phương án điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Qua đánh giá kết quả, số phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa “đạt yêu cầu nghiệm thu”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để hoàn thiện một số phiếu thu thập thông tin chưa đạt yêu cầu, gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương đúng thời gian quy định./.

Hoài Nga/tcnn.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)