INFOGRAPHIC: Dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ phát sinh trực tuyến của các Bộ, địa phương từ 1/1-30/4/2022

(Mic.gov.vn) - 

Theo thống kê của Bộ TT&TT, cơ quan thường trực của Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số, tính đến nay, tất cả các bộ, ngành, địa phương đã có cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công để cung cấp thông tin và DVCTT cho người dân và doanh nghiệp. Trên 97% dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp dưới hình thức DVCTT mức độ 4. Hệ thống giám sát, đo lường của Bộ TT&TT đã thực hiện thống kê số liệu tự động, theo thời gian thực trong khoảng thời gian từ 01/01/2022 đến 30/04/2022 về mức độ truy cập Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến.


INfographic-DVCTT.jpg

INfographic-DVCTT-tinh.jpg

TT

Từ khóa: Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông, dịch vụ công trực tuyến, cổng thông tin điện tử, hồ sơ trực tuyến

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)