Kết luận thanh tra về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Trung tâm Điều hành thông tin – Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh

(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận số 491/KL-TTII ngày 20/6/2022 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II - Cục Tần số vô tuyến điện.


Cục Tần số VTĐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)