Nhiệm vụ tuyên truyền năm 2022

(Mic.gov.vn) - 

 Tải về theo file đính kèm dưới đây


 

 
STT
                                    Nội dung
Số chương trình phát thanh (05 phút/chương trình)
1
22
2
20
3
17
4
19
5
13
 
6
 
29
7
9
8
13
9
13
10
13
 
 
11
 
 
29
12
 
16

Cục TTCS

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5)