INFOGRAPHIC: Quý III/2022, lĩnh vực viễn thông có nhiều kết quả nổi bật

(Mic.gov.vn) - 

Theo báo cáo quý III/2022, lĩnh vực viễn thông đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Thuê bao băng rộng cố định ước đạt 20,73 triệu thuê bao (21,04 thuê bao/100 dân) tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng ổn định 0,5-1%/tháng; ước đến cuối năm 2022 đạt 21,7 triệu Thuê bao; tương đương 22 thuê bao/100 dân; đạt kế hoạch năm 2022.


 VIEN-THONG-IFO.jpg

Thu Hương

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, viễn thông, doanh thu tăng trưởng, quý III/2022

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)