Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ


Kết luận thanh tra số 1004/KL-TTVII ngày 22/11/2022 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ TT&TT.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)