Tăng cường tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức về công tác biển, đảo

(Mic.gov.vn) - 

 Để xây dựng nước Việt Nam thực sự trở thành quốc gia “mạnh về biển, làm giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng”, đồng chí Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng cần tăng cường tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, đi đôi với khơi dậy ý chí độc lập dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về biển đảo Việt Nam.


20221209-m04.jpg

Ảnh minh họa

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo “Công tác biển, đảo Việt Nam sau 10 năm thực hiện Luật Biển 2012, 40 năm thực hiện UNCLOS 1982 và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục”.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Hội thảo là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày Liên hợp quốc ban hành Công ước về Luật Biển (UNCLOS 1982) và kỷ niệm 10 năm Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam ban hành Luật Biển Việt Nam năm 2012.

Là quốc gia biển, sự phát triển của các vùng biển, đảo Việt Nam có vai trò không nhỏ trong việc hiện thực hóa những mục tiêu phát triển đất nước như Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra. Trong bối cảnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo của Tổ quốc cần được quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa. Không chỉ tuyên truyền sâu rộng những kiến thức về biển, đảo Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ quốc gia nói riêng mà còn nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò quan trọng của công tác biển, đảo trong chiến lược bảo vệ an ninh, chủ quyền, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Hội thảo là dịp để các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học cùng thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được của công tác biển, đảo nói chung và công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo Việt Nam nói riêng sau 10 năm Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật Biển và 40 năm thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982). Đồng thời thảo luận những giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo của Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực tập trung vào các nội dung như: Đánh giá những kết quả đạt được cũng như những vấn đề đặt ra sau 10 thực hiện Luật Biển Việt Nam 2012; khẳng định tầm quan trọng của biển và đại dương trong phát triển đất nước; những đóng góp tích cực của Việt Nam trong thực thi Công ước; những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo của Tổ quốc…

Hội thảo diễn ra ngày 08/12, trước đúng 2 ngày kỷ niệm 40 năm ngày Liên hợp quốc ban hành Công ước về Luật Biển 1982 (10/12/1982-10/12/2022). Ban Tổ chức cho biết, kết quả của Hội thảo là cơ sở để Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chức năng định hướng nội dung, phương thức tuyên truyền biển, đảo trên toàn quốc trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Việt Nam sở hữu trên 3260 km bờ biển với hơn 3000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Biển thực sự rộng lớn và có ý nghĩa quan trọng tới sự tồn vong và phát triển của đất nước. Trước những tiềm năng to lớn của biển, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng là thực hiện song song hai nhiệm vụ vừa phát triển bền vững kinh tế biển, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chính đáng của Việt Nam trên biển, đồng thời mở ra hướng “tư duy đại dương” trong thời đại kinh tế mở và hội nhập toàn cầu. 

 

Theo Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)