Nội dung tuyên truyền Thông tin cơ sở năm 2022 (đợt 3)

(Mic.gov.vn) - 

 Chi tiết tải về dưới đây


 

STT
Nội dung
Số chương trình phát thanh
(05 phút/chương trình)
1
19
2
29
3
09
4
29
5
09
6
19
7
19
8
59 phóng sự phát thanh
60 tiểu phẩm phát thanh
9
08
10
49
11
19
12

Cục TTCS

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)