Kết luận kiểm tra Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh

(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận kiểm tra số 28/KL-TTra ngày 9/1/2023 việc chấp hành pháp luật về phát hành xuất bản phẩm điện tử đối với Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)