Một số kết quả nổi bật của lĩnh vực viễn thông trong tháng 5/2023

(Mic.gov.vn) - 

Theo báo cáo đánh giá tình hình công tác QLNN tháng 5/2023 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2023 của Bộ TT&TT cho thấy lĩnh vực viễn thông có nhiều kết quả nội bật: 


 tin-vt1.jpg

Thu Hương

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, Viễn thông, thuê bao băng rộng, cố định, Mobile Money

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )