Cục Viễn thông


Cục Viễn thông là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thông trên phạm vi cả nước. 

Cục Viễn thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội.

Trụ sở chính: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại:  024.39436608 - 024.37820990   Fax:   024.37820998; 024.39436607

CVT01.png

Website: http://vnta.gov.vn

 Cục trưởng:

Ông Nguyễn Thành Phúc

vien3.png

Phó Cục trưởng:

- Ông Nguyễn Phong Nhã 

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 6666) 

CVT03.png

- Ông Trần Duy Hải

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 6868)

CVT04.png

Văn phòng Cục:

- Chánh Văn phòng: Ông Võ Đức Hùng

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 27555)

CVT05.png

- Phó Chánh Văn phòng: Bà Đỗ Thu Hường

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 27688)

CVT06.png

 - Phó Chánh Văn phòng: Trần Bảo Luân

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 27668)

CVT07.png

Phòng Tổ chức – Cán bộ:

- Trưởng phòng: Ông Hà Thanh Sơn

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26303) 

CVT08.png

- Phó Trưởng phòng: Bà Phùng Thị Thu Hà

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26304)

CVT09.png

- Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Quý Dương

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26306)

CVT10.png

Phòng Tài chính – Kế toán:

- Trưởng phòng: Ông Hồ Đức Lượng

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26868)

CVT11.png

- Phó trưởng phòng: Ông Phan Văn Hùng

ĐT: ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26866)

CVT12.png

Phòng Kế hoạch đầu tư:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Lư

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26666)

CVT13.png

- Phó trưởng phòng: Phan Quốc Hưng

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26789)

CVT14.png

Phòng Thanh tra Pháp chế:

-Trưởng phòng: Ông Trần Tuấn Anh

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26352)

CVT15.png

- Phó trưởng phòng: Ông Trần Thế Phương

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26353)

CVT16.png

Phòng Cấp phép và Thị trường:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tiến Sơn

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 25151)

CVT17.png

- Phó trưởng phòng: Lương Phạm Nam Hoàng

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 25156)

CVT18.png

Phòng Giá cước và Khuyến mại:

- Phó trưởng phòng: Ông Trần Anh Tấn

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 25202) 

CVT19.png

Phòng Cơ sở hạ tầng và Kết nối:

Trưởng phòng: Ông Giang Văn Thắng

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26251) 

CVT20.png

Phòng Tài nguyên và Thông tin thống kê:

- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Tuấn Vinh

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 26202)

CVT21.png

Phòng Chất lượng:

- Phó trưởng phòng phụ trách: Ông Nguyễn Văn Khoa

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 25303)

CVT22.png

- Phó trưởng phòng: Ông Vũ Hoàng Hiếu

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 25302) 

CVT23.png

Trung tâm Hỗ trợ phát triển mạng và Dịch vụ:

- Giám đốc: Ông Nguyễn Phong Nhã

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 6666)

CVT24.png

- Phó Giám đốc: Ông Vũ Minh Đức

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 07777)

CVT25.png

- Phó Giám đốc: Ông Ngô Ngọc Trọng

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 07501)

CVT26.png

Trung tâm Đo lường chất lượng viễn thông:

- Giám đốc: Ông Nguyễn Phi Tuyến

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 07005)

CVT27.png

- Phó Giám đốc: Ông Bùi Ngọc Dũng

ĐT: 024.39436608 (số máy lẻ 08002)

CVT28.png

- Phó Giám đốc: Ông Lỗ Quốc Việt

ĐT: 028 39919066 (số máy lẻ 306)

CVT29.png

- Phó Giám đốc: Ông Vũ Long

ĐT: 0236 3897889 (số máy lẻ 405)

CVT30.png

Cục Viễn thông có chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 1458/QĐ-BTTTT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 13)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục viễn thông không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả