Cục Chuyển đổi số quốc gia


Cục Chuyển đổi số quốc gia là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; là đầu mối tổng hợp, tham mưu, điều phối, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
 
Cục Chuyển đổi số quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà VNTA, 68 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37821766; Fax: 024.35378208.
Website: http://aita.gov.vn
 
Cục trưởng:
Ông Nguyễn Khắc Lịch
 
 
Phó Cục trưởng:
- Ông Nguyễn Phú Tiến
Email: nptien@mic.gov.vn
- Ông Nguyễn Hữu Hạnh
Email: nhhanh@mic.gov.vn
 
- Bà Trần Thị Quốc Hiền
 
Văn phòng:
 
Phó Chánh văn phòng:
- Bà Hoàng Thị Hải
 
- Bà Nguyễn Thanh Dung
 
Văn thư: 024.37821766
Email: vanthucucud@mic.gov.vn
 
Phòng Quản lý Đầu tư
- Trưởng phòng: Ông Lê Anh Tuấn
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Chí Nam
 
 Phòng Nền tảng và Dữ liệu số
Trưởng phòng: Ông Trần Quốc Tuấn
Email: tqtuan@mic.gov.vn
 
Phó Trưởng phòng: Ông Lê Nhật
 
Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Trọng Khánh
Email: ntkhanha@mic.gov.vn 
 
Phòng Dịch vụ số
Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Hoàng Long
 
Phó Trưởng phòng: Ông Mai Thanh Hải
 
Phòng Chính sách số
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Thảo
 
Phó Trưởng phòng: Ông Trần Kiên
 
Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Huy Kháng
 
Trung tâm Chính phủ số
Quyền Giám đốc: Bà Mai Thùy Ngân
Điện thoại: 024.37925016
 
Phó Giám đốc: Ông Đặng Tùng Anh
Điện thoại: 024.37925016
 
 
Văn thư Trung tâm: 024.37925016
 
Trung tâm Công nghệ số quốc gia
 
Phó Giám đốc phụ trách: Ông Đỗ Lập Hiển
Điện thoại: 024.37925030
 
Phó Giám đốc:
Ông Đỗ Ngọc Vĩnh
 
Ông Nguyễn Quang Hưng
 
Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn
 
Văn thư Trung tâm: 024.37925030
  
Ban Quản lý kết quả Đề án 112
Quyền Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Điện thoại: 024.08048596
 
Cục Chuyển đổi số quốc gia có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 1925/QĐ-BTTTT ngày 19/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số quốc gia.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 6)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Cục Tin học hóa không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả