Cục Xuất bản, in và phát hành


Cục Xuất bản, In và Phát hành là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in (bao gồm cả in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm) và phát hành xuất bản phẩm.

Cục Xuất bản, In và Phát hành có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ liên hệ: Số 10 Đường Thành, Phường Cửa Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38285697; FAX: 024. 38287738

cxb01.png

Website: https://ppdvn.gov.vn

Cục trưởng:

Ông Nguyễn Nguyên

cxb02.png

Phó Cục trưởng:

- Ông Nguyễn Ngọc Bảo

ĐT: 024. 38285698

cxb03.png

- Ông Phạm Tuấn Vũ

ĐT: 024.39233152

cxb04.png

Văn phòng:

- Chánh Văn phòng: Ông Hoàng Hải Long

ĐT: 024. 38285697

cxb05.png

 - Phó Chánh Văn phòng: Bà Hoàng Thị Thu Thủy

ĐT: 024.38285641

cxb06.png

Phòng Quản lý xuất bản:

- Trưởng phòng: Bà Mai Thị Hương

ĐT: 024. 39233150 (máy lẻ 308)

cxb07.png

-Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Minh

Email: minhnv@mic.gov.vn

Phòng Quản lý In và Phát hành xuất bản phẩm:

-Trưởng phòng : Ông Nguyễn Xuân Thanh

ĐT: 024. 38285642

Email: nxthanh@mic.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Bà Công Thị Minh Sơn

Email: ctmson@mic.gov.vn

ĐT: 024.38254031

Phòng Thanh tra, pháp chế:

- Trưởng phòng: Ông Hoàng Ngọc Bình

ĐT: 024 38253527- 024. 39231986  (máy lẻ 204)

cxb09.png

- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Văn Thiều

ĐT: 024.39231986 (máy lẻ 406)

cxb11.png

Cục Xuất bản, In và Phát hành có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số  2438/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 8)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Xuất bản, In và Phát hành không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả