Trung tâm Internet Viet Nam (VNNIC)


Trung tâm Intenet Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý (bao gồm: đăng ký, cấp, phân bổ, thu hồi, ngừng, tạm ngừng) và thúc đẩy việc sử dụng nguồn tài nguyên Internet ở Việt Nam; thiết lập, quản lý và khai thác Hệ thống DNS quốc gia, Trạm trung chuyển Internet quốc gia.
 
Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Internet Network Information Center (viết tắt là: VNNIC).
 
Trung tâm Internet Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.
 
Địa chỉ công văn: 18 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trụ sở liên hệ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại:  024.35564944 ;  Fax: 024. 37821462
Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh: Lô U15B-17A, đường số 20, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7
Chi nhánh tại TP Đà Nẵng: Lô 21, Đường số 7, Khu công nghiệp An Đồn
 
Chủ tịch Hội đồng quản lý
Ông Lê Ngọc Đức
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 513)
Email: lnduc@mic.gov.vn/ lnduc@vnnic.vn
 
 
Phó Giám đốc phụ trách
Bà Trần Thị Thu Hiền
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 501)
 
Phó Giám đốc 
Ông Nguyễn Trường Giang
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 602)
Email: giang@vnnic.vn 
 
Phòng Tổ chức- Hành Chính
- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thu Hiền
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 502)
 
- Phó trưởng phòng: Bà Lê Hồng Điệp
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 504)
 
Phòng Tài chính- Kế toán:
- Trưởng phòng: Ông Phạm Việt Linh
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 206)
 
- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Vi Linh
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 203)
 
Phòng Phát triển tên miền:
- Trưởng phòng: Ông Thái Hữu Lý
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 701)
Emai:huuly@vnnic.vn
 
- Phó trưởng phòng:Ông Mai Thành Trung
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 702)
Email:mttrung@vnnic.vn
 
Phòng Kế hoạch đầu tư:
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Long
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 409)
 
Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên:
- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 105)
 
 
Phòng Kỹ thuật:
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Trường Thành
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 302)
  
- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Cảnh Toàn
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 307)
 
Đài DNS &VNIX:
- Phó Trưởng đài: Ông Bùi Quang Chiến
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 606)
 
- Trực ca Đài DNS:
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 600-601)
 
Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh:
- Trưởng Chi nhánh: Ông Đỗ Quang Trung
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 801)
 
- Trưởng phòng Tổng hợp và Dịch vụ: Bà Nguyễn Đỗ Hải Vân
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 804)
 
- Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Khai thác mạng: Ông Phạm Trung Dũng
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 805)
 
- Phó trưởng phòng Khai thác mạng: Ông Nguyễn Minh Hải
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 808)
 
- Phòng Khai thác mạng:
ĐT: 024 35564944 (máy lẻ 800-801)
 
Chi nhánh tại TP Đà Nẵng
- Trưởng chi nhánh: Ông Hoàng Xuân Hiếu
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 909)
 
- Phó trưởng chi nhánh, kiêm Trưởng phòng Khai thác mạng: Ông Nguyễn Ngọc Minh
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 902)
 
- Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Tổng hợp và Dịch vụ: Bà Phan Nguyên Ngọc Anh
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 921)
 
- Phòng Khai thác mạng:
ĐT: 024.35564944 (máy lẻ 900-910)
 
Trung tâm Internet Việt Nam có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1756/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.
 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả