Trung tâm Thông tin


Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức, quản lý thống nhất thông tin và tư liệu về hoạt động của Bộ; quản lý và phát triển Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông; là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, triển khai các hoạt động chuyển đổi số của Bộ.

Trung tâm Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:

Trụ sở chính: Tầng 3, nhà B, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5563457

Fax: 0243.5563457

Trung-tam.png

 

Giám đốc:

Ông Đỗ Công Anh

mail4.jpg
Phó Giám đốc:

Ông Tống Tuấn Minh

Untitled-1-copy_1.jpg

Tổ chức bộ máy:

Phòng Nền tảng và Dữ liệu số

Phòng Thông tin và Tư liệu

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Kế hoạch và Phát triển dịch vụ

 

Hỗ trợ thông tin trên hệ thống dùng chung Văn bản điều hành, Thông tin nội bộ, Cổng Dịch vụ công:

ĐT: 024.35563462

Hỗ trợ thông tin trên Cổng Thông tin điện tử: 

ĐT: 024.35563461

Hỗ trợ Hệ thống thư điện tử công vụ:

ĐT: 024.35563460

Trung tâm Thông tin có  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 2222/QĐ-BTTTT ngày 01/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 34)
BÌNH LUẬN (0)
(Tích chọn để xác nhận bạn là bạn đọc, không phải là người máy tự động)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Thông tin không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả