Tạp chí Thông tin và Truyền thông


Tạp chí Thông tin và Truyền thông là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông; là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi về thông tin lý luận, nghiệp vụ và đăng tải thông tin khoa học kỹ thuật, công bố kết quả nghiên cứu khoa học và quản lý trong các lĩnh vực: báo chí, xuất bản, in và phát hành, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử.
 
Tạp chí Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo Luật Báo chí và các quy định khác liên quan; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 
Tạp chí Thông tin và Truyền thông có tên giao dịch quốc tế: Journal on Information and Communications, viết tắt là: JoIC.
Tạp chí Thông tin và Truyền thông có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 737QĐ-BTTTT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thông tin và Truyền thông.
 
Địa chỉ liên hệ: 115 Trần Duy Hưng- Hà Nội
Điện thoại: 024.37737136 - 024.37737137; Fax: 024.37737130
Trang tin điện tử: http://ictvietnam.vn   http://tapchibcvt.gov.vn
Tổng đài:
024. 37737136
024. 37737137
 
 
Phó Tổng biên tập phụ trách: 
Ông Trần Anh Tú
 
Ban Thư ký:
Phụ trách: Ông Nguyễn Quang Hưng
ĐT: 024.37737136
 
Ban Công nghệ Thông tin:
Phụ trách: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
ĐT:  024. 37737136
 
Ban Thông tin điện tử
Bà: Bùi Thị Huyền
ĐT: 024.37737136
 
Ban Toàn cảnh Sự kiện Dư luận
Trưởng ban: Ông Nguyễn Quốc Hưng
ĐT: 024 39432157
 
Ban Xuất bản Việt Nam
Trưởng ban: Ông Đỗ Minh Quân
ĐT: 024 37737136
 
Phòng Hành chính Trị sự
Trưởng phòng: Ông Trịnh Hồng Hải
ĐT: 024.37737136
 
Phòng Kinh doanh Quảng cáo Phát hành:
Phó trưởng phòng: Bà Phạm Thị Lâm
ĐT: 024.37737136
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Tạp chí Thông tin và Truyền thông không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả