Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông


Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện chức năng: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông, tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các cơ chế chính sách, tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học quản lý trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Tên bằng tiếng Việt: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.
Tên giao dịch quốc tế là: Informationand Communication Public Management Intitute
Viết tắt : ICI.
 
Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37665959 – Fax: 024.37668994
 
Hiệu trưởng:
- Ông Đinh Đức Thiện
Điện thoại: 024.37666969 (số máy lẻ 106)

 
Phó Hiệu trưởng: 
- Ông Nguyễn Văn Long
Điện thoại: 024.37669598 (số máy lẻ 107)

           nvlong@ics.edu.vn

 
- Ông Lê Ngọc Bảo
Điện thoại:  0243.2242303 (số máy lẻ: 105)
           lnbao@ics.edu.vn

- Ông Trần Minh
Email: tranminh@mic.gov.vn
 
Phòng Tổ chức, Hành chính
Phó Trưởng phòng Phụ trách: Phạm Hải Tâm
ĐT: 024.37665959 (101)
Phó Trưởng phòng: Đoàn Hoàng Tùng
ĐT: 024.37665959 (101)
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Thảo
ĐT: 024.37665959 (101)
 
Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế
Phó Trưởng phòng Phụ trách: Nguyễn Thị Bích Thủy
ĐT: 024.37665959 (102)
 
Phòng Kế hoạch, Tài chính
Kế toán trưởng: Phan Thị Lệ Thu
ĐT: 024.37665959 (104)
 
Phòng Ứng dụng công nghệ số
Trưởng phòng: Trần Tuấn Ngọc
ĐT: 024.37665959 (112)
Phó Trưởng phòng: Hà Thị Huê
ĐT: 024.37665959 (112)
 
Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ đào tạo
Phó Trưởng phòng Phụ trách: Phạm Thị Huyền Trang
ĐT: 024.37665959 (105)
Phó Trưởng phòng: Lê Tiến Dũng
ĐT: 024.37665959 (105)
 
Khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng chuyên ngành
Phó Trưởng khoa Phụ trách: Nguyễn Thị Thu Trang
ĐT: 024.37665959 (103)
Phó Trưởng khoa: Nguyễn Trọng Đại
ĐT: 024.37665959 (103)
 
Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Phó Trưởng đại diện Phụ trách: Lê Kiên Cường
ĐT: 024.37665959 (115)
Phó Trưởng đại diện: Lê Thị Quý
ĐT: 024.37665959 (115)
 
 
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông hoạt động theo Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 1513/QĐ-BTTTT ngày 05/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT ngày 12/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )