Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam


 
Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam (sau đây viết tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập để thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước
 
Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có bảng cân đối kế toán riêng. Quỹ mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước. Trụ sở chính của Quỹ đặt tại thành phố Hà Nội. 
Tên giao dịch của đơn vị: Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam
                                               Vietnam Public-utility Telecommunication Service Fund - VTF
 
Tổ chức và hoạt động của Qũy Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được quy định tại Quyết định 11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện 115 đường Trần Duy Hưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.32115343
Fax: 024.39446769
  
Giám đốc:
Ông Trần Duy Hiếu
ĐT: 024: 39454382
 
Phó Giám đốc:
Ông Nguyễn Đức Thông
ĐT: 024.32115896
 
Ban Kiểm soát:
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Phó trưởng ban
ĐT: 024.32115342
Email: ntthai@mic.gov.vn
 
Ban Tổ chức – Hành chính: 
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban
ĐT: 024.37663399
 
- Bà Nguyễn Thị Xuân Lan – Phó trưởng ban
ĐT: 024.37663399
 
- Ông Phí Minh Hảo - Phó trưởng ban
ĐT: 024.32115360
Email:pmhao@mic.gov.vn
 
Ban Kế hoạch – Nghiệp vụ:
- Ông Bùi Xuân Chung – Phó trưởng ban
ĐT: 024.39410855
 
- Bà Trần Thị Anh Thư – Phó trưởng ban
ĐT: 024.32115359
 
Ban Tài chính, Kế toán:
- Bà Đinh Thị Tuyết Nhung – Kế toán trưởng, Trưởng ban
ĐT: 024.39447063
 
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó trưởng ban
ĐT: 024.32115348
Email: nttuan@mic.gov.vn
 
Văn thư:
ĐT: 024.32115350
 
Tổng hợp:
ĐT: 024.37663355

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả