Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC


Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1 thành viên thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông là doanh nghiệp kinh doanh có 100% vốn Nhà nước hoạt động độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

Tên giao dịch Quốc tế: Vietnam Multimedia Corporation.

Tên viết tắt : VTC

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà VTC, số 67B phố Hàm Long, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.44501113; Fax: 024.44501100

vtc01.png

Website: http://vtc.org.vn
 
Phụ trách Hội đồng thành viên:

Ông Chu Tiến Đạt

Điện thoại: 024.44501116

vtc02.png

Thành viên Hội đồng thành viên:  

Ông Đàm Mỹ Nghiệp

ĐT: 024.44501127

vtc03.png

Bà Lê Việt Thương Huyền

ĐT: 024.44501115

vtc04.png

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Quyền Tổng Giám đốc: 

Ông Nguyễn Ngọc Bảo

Phó Tổng giám đốc:

Ông Dương Thế Lương

ĐT: 024.44501104

vtc05.png

Ông Phan Minh Thế

Điện thoại: 024. 44501105

vtc06.png

Ban Tài chính Kế hoạch :

Trưởng ban kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty: Bà Trần Thị Lệ Hoa

Điện thoại: 024. 44501123

vtc07.png

Ban Tổ chức:

Trưởng ban: Ông Trần Quốc Sơn

Điện thoại: 024. 44501103

vtc08.png

Ban Đầu tư:

Trưởng ban: Ông Đỗ Anh Tú

Điện thoại: 024. 44501122

vtc09.png

Ban Kiểm tra – Kiểm soát nội bộ:

Trưởng ban: Bà Tạ Thị Minh Hòa

Điện thoại: 024. 44501126

vtc10.png

Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin:

Giám đốc: Ông Nguyễn Tư Triều

Điện thoại: 024. 44501216

vtc11.png

Trung tâm Truyền thông:

Phó Giám đốc phụ trách: Ông Trương Đức Thiện

Điện thoại: 024. 44501111

vtc12.png

Văn phòng:

Chánh Văn phòng: bà Phan Thị Vân Kiều

Điện thoại: 024. 44501118

vtc13.png

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)