Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC


Địa chỉ: Tầng 9 - Tòa nhà 23 Lạc Trung – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Giám đốc:

Ông Nguyễn Thanh Lâm

Email: lamnt@mic.gov.vn; ntlam1972@gmail.com

Phó giám đốc:

- Ông Nguyễn Văn Bình

Email: nv_binh@mic.gov.vn; vanbinh.nguyen@vtc.vn

- Nguyễn Kim Trung

Email: nktrung@mic.gov.vn; trung.nguyenkim@vtc.vn

- Bà Đỗ Thị Minh Hương

Email: dtmhuong@mic.gov.vn; minhhuong.do@vtc.vn

- Bà Nguyễn Kha Thoa

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)