Cục Thông tin cơ sở


Cục Thông tin cơ sở là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thông tin cơ sở và hoạt động truyền thanh – truyền hình cấp huyện (sau đây gọi tắt là lĩnh vực thông tin cơ sở).

Cục Thông tin cơ sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.i.

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.39437140.     Fax: 024.39437167

TTCS01.png

Cục trưởng:

Ông Nguyễn Văn Tạo

Điện thoại: 024.39436866

TTCS02.png

Phó Cục trưởng:

- Ông Hoàng Minh Phương

Điện thoại: 024.3943.4905

TTCS04.png

- Ông Phạm Quang Hưởng

Điện thoại: 024.3943.7138

TTCS05.png

Văn phòng:

Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

Điện thoại: 024.3943.7140

TTCS06.png

Phòng Truyền thanh - Truyền hình:

Trưởng phòng: Bà Cao Thị Thanh Hà

Điện thoại: 024.3975.0059

TTCS07.png

Phòng Thông tin trực quan:

Trưởng phòng: Ông Khổng Mạnh Tuấn

Điện thoại: 024.3975.0059

TTCS08.png

Cục Thông tin cơ sở có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1956/QĐ-BTTTT ngày 26/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)
BÌNH LUẬN (0)
(Tích chọn để xác nhận bạn là bạn đọc, không phải là người máy tự động)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Thông tin cơ sở không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả