Vụ Kinh tế số và Xã hội số


Vụ trưởng: Ông Trần Minh Tuấn
Email: tm_tuan@mic.gov.vn
 
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 5)
Điện thoại: 024.39454461
Email: vanthuqldn@mic.gov.vn
 
 
 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 7)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Quản lý doanh nghiệp không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả