Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia


Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng quản lý, khai thác hạ tầng phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử, dịch vụ cấp dấu thời gian và các dịch vụ khác về giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật; là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia (Root Certification Authority).

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, trụ sở chính tại Hà Nội.

Tên giao dịch tiếng Anh: The National Electronic Authentication Centre. 

Tên viết tắt: NEAC.  Địa chỉ: Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.3 688 2333 (ext: 101)

trungtamchungthuc.png

Website: http://www.neac.gov.vn

Giám đốc:

Bà Tô Thị Thu Hương

trungtamchungthuc01.png

Phó Giám đốc:

- Ông Phạm Quốc Hoàn

Điện thoại: 024.36882333 (ext: 105)

trungtamchungthuc03.png

- Ông Đặng Đình Trường (ext: 106)

Điện thoại: 024.36882333

trungtamchungthuc04.png

Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Trưởng Phòng: Thái Bá Thắng

Điện thoại: 024 3688 2333 (ext: 109)

Email: tbthang@mic.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Lê Thanh Hương

Email: lt_huong@mic.gov.vn

Kế hoạch - Tài chính:

- Phó Trưởng phòng : Bà Nguyễn Thị Phương Thu

Điện thoại: 024 3688 2333 (ext: 107)

trungtamchungthuc07.png

Phòng Nghiên cứu, kiểm thử:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đức Mạnh

Điện thoại: 024 3688 2333 (ext: 122)

trungtamchungthuc06.png

Phó Trưởng phòng: Ông Lê Quang Tú

Điện thoại: 024.36882333 (ext: 114)

trungtamchungthuc08.png

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế:

Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng: Bà Mai Thu Hằng

Điện thoại: 024 3688 2333 (ext: 117)

Email: hangmt@mic.gov.vn

Phòng Thẩm tra và Chính sách:

Phụ trách phòng: Ông Nguyễn Văn Hà

Điện thoại: 024.36882333 (ext: 120)

Email: nv_ha@mic.gov.vn

Phòng Thông tin và phát triển dịch vụ:

Phó Trưởng phòng: Bà Phùng Thị Anh

Điện thoại: 024.36882333 (ext: 111)

trungtamchungthuc11.png

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 26/QĐ-BTTTT ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia. 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả