INFOGRAFIC: Ninh Bình tăng cường Quản lý nhà nước về báo chí, internet và mạng xã hội

(Mic.gov.vn) - 

Năm 2022, tỉnh Ninh Bình chú trọng công tác quản lý nhà nước về báo chí, Internet và mạng xã hội. Cụ thể:


Info-baochi3.jpg 

Thảo Anh

Từ khóa: Infografic, Ninh Bình, tăng cường, công tác, quản lý nhà nước, báo chí, internet, mạng xã hội

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)