Thông báo công khai KQ lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng tần số VTĐ đối với băng tần 2300-2400 MHz

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 565/TB-CTS ngày 24/03/2023 của Cục Tần số Vô tuyến điện về việc công khai kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng tần số VTĐ đối với băng tần 2300-2400 MHz


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )