Số hiệu 132/2013/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 16/10/2013
Ngày có hiệu lực 02/12/2013
Ngày hết hiệu lực 17/02/2017 (Văn bản hết hiệu lực)
Ghi chú Nghị định này được thay thế bằng Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

132-nd.pdf

Chi tiết văn bản