Số hiệu 39/2016/TT-BTC
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Ngày ban hành 01/03/2016
Ngày có hiệu lực 15/04/2016
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính
Văn bản liên quan
Download

39-2016-TT-BTC.pdf

Chi tiết văn bản