Số hiệu 708/BTTTT-KHTC
Trích yếu nội dung Khảo sát về công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu
Ngày ban hành 04/03/2020
Ngày có hiệu lực 04/03/2020
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Vĩnh Bảo- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

708.PDF

Phu-luc-bao-cao-khao-sat-kem-theo-van-ban-cua-Bo-TTTTkem708.xlsx

Chi tiết văn bản