Số hiệu 34/2020/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz”
Ngày ban hành 06/11/2020
Ngày có hiệu lực 01/07/2021
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

34TT.PDF

2.-TT-XX-2020-TT-BTTTT-BAN-HANH-QCVN-VO-TUYEN-CU-LY-NGAN-1-40-GHZ.DOC

3.-QCVN-74-2020-SRD-1-40-GHZ-2.11.2020.DOCX

Chi tiết văn bản