Số hiệu 27/2007/NÐ-CP
Trích yếu nội dung Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
Ngày ban hành 23/02/2007
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan 156/2016/NĐ-CP
Download

27-2007-NÐ-CP.doc

27-2007-NÐ-CP.odt

27-2007-NÐ-CP.pdf

27-2007-NÐ-CP.zip

Chi tiết văn bản