Số hiệu 15/2007/QÐ-BBCVT
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Ngày ban hành 15/06/2007
Ngày có hiệu lực 27/07/2007
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Bộ Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Đỗ Trung Tá - Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông
Văn bản liên quan
Download

15-2007-QÐ-BBCVT.doc

15-2007-QÐ-BBCVT.odt

15-2007-QÐ-BBCVT.pdf

15-2007-QÐ-BBCVT.zip

Chi tiết văn bản