Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
20/2007/QÐ-BVHTT Bộ Văn hóa - Thông tin Quyết định Lĩnh vực khác Về việc bãi bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin cấp giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa 09/07/2007
12/2007/TT-BVHTT Bộ Văn hóa - Thông tin Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin 29/05/2007
07/2007/TT-BVHTT Bộ Văn hóa - Thông tin Thông tư Thông tin, tuyên truyền Hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo 20/03/2007
03/2007/QÐ-BVHTT Bộ Văn hóa - Thông tin Quyết định Thông tin, tuyên truyền Ban hành Quy chế cải chính trên báo chí 07/02/2007
102/2006/QÐ-BVHTT Bộ Văn hóa - Thông tin Quyết định Xuất bản, in và phát hành Ban hành Quy chế Lưu chiểu xuất bản phẩm 29/12/2006
63/2006/QÐ-BVHTT Bộ Văn hóa - Thông tin Quyết định Xuất bản, in và phát hành Ban hành Quy chế sử dụng ảnh trong tranh cổ động và bìa xuất bản phẩm 02/08/2006
61/2006/TT-BVHTT Bộ Văn hóa - Thông tin Thông tư Xuất bản, in và phát hành Hướng dẫn in các thông tin trên lịch 15/06/2006
48/2006/TT-BVHTT Bộ Văn hóa - Thông tin Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài 05/05/2006
31/2006/QÐ-BVHTT Bộ Văn hóa - Thông tin Quyết định Xuất bản, in và phát hành Ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản 01/03/2006
30/2006/TT-BVHTT Bộ Văn hóa - Thông tin Thông tư Xuất bản, in và phát hành Hướng dẫn thi hành Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản 22/02/2006