Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo lên khát vọng về một Việt Nam hùng cường
Việc 5 năm làm trong 1 năm
Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.
Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.
Giữ cái gốc, cái nền của mình để có thể đi xa.
Điểm khởi đầu của mọi thành tựu luôn là khát vọng.
Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.
Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.
Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình ấy.
Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó chính là thay đổi chính mình.
Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.
Thượng tôn pháp luật và phụng sự Tổ quốc là dấu hiệu của những doanh nghiệp vĩ đại.
Khi một cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra thì tương lai không nằm trên đường kéo dài của quá khứ.
Việc mà khó với người này thì thường là không khó với một ai đấy khác.

Bưu chính

Ngành TT&TT đảm bảo chuyển phát 4,7 triệu tờ báo đến người dân vùng dịch

Ngành TT&TT đảm bảo chuyển phát 4,7 triệu tờ báo đến người dân vùng dịchMới

Viễn thông

Mở rộng, thử nghiệm điểm đo tốc độ Internet I-Speed tại nước ngoài

Mở rộng, thử nghiệm điểm đo tốc độ Internet I-Speed tại nước ngoàiMới

Ứng dụng CNTT

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành dựa trên dữ liệu số

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành dựa trên dữ liệu sốMới

An toàn thông tin

Phát triển nguồn nhân lực, hợp tác công - tư để nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng

Phát triển nguồn nhân lực, hợp tác công - tư để nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạngMới

Công nghiệp ICT

Công bố Top 10 sản phẩm công nghệ số Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2020

Công bố Top 10 sản phẩm công nghệ số Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2020

Báo chí truyền thông

Livestream

Livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời: "Hỗ trợ người dân quận Tân Bình và huyện Cần Giờ"Mới

Nhiệm vụ trọng tâm
Nâng cao thứ hạng Việt Nam

Doanh nghiệp

Liên kết các đơn vị trong bộ