Bưu chính

Hội nghị về an toàn, an ninh bưu chính và mã địa chỉ bưu chính Vpostcode

Hội nghị về an toàn, an ninh bưu chính và mã địa chỉ bưu chính Vpostcode

Viễn thông

VNPT hoàn thành cung cấp dịch vụ viễn thông tại Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng

VNPT hoàn thành cung cấp dịch vụ viễn thông tại Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng

CNTT

Ứng dụng CNTT đổi mới công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại

Ứng dụng CNTT đổi mới công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại

ATTT

Cảnh báo nguy cơ tấn công APT vào các cơ quan, tổ chức Việt Nam

Cảnh báo nguy cơ tấn công APT vào các cơ quan, tổ chức Việt Nam

Công nghiệp ICT

Cải tiến phương thức thu phí báo chí bằng các mô hình công nghệ

Cải tiến phương thức thu phí báo chí bằng các mô hình công nghệ

Báo chí truyền thông

Bộ TT&TT dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ TT&TT dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ trọng tâm
Nâng cao thứ hạng Việt Nam

Doanh nghiệp

Liên kết các đơn vị trong bộ