Thượng tôn pháp luật và phụng sự Tổ quốc là dấu hiệu của những doanh nghiệp vĩ đại.
Chuyển đổi số có thể góp phần giải quyết hiệu quả những bài toán thiên niên kỷ của nhân loại.
Chuyển đổi số quốc gia là toàn dân và toàn diện, là tất cả các ngành, các lĩnh vực và mọi người dân.
Chuyển đổi số mở ra ba xu thế mới: Phi trung gian hoá, phi tập trung hoá và phi vật chất hoá.
Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn.
Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.
Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.
Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình ấy.
Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó chính là thay đổi chính mình.
Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.
Thách thức mới, cơ hội mới sẽ tạo ra sứ mệnh mới, không gian mới.
Công thức của chuyển đổi số là Dữ liệu + Điện toán đám mây + AI.
Chuyển đổi số tức là mọi hoạt động sẽ lên môi trường số, là sản xuất kinh doanh, mua bán trên môi trường số.
Công nghệ số càng nhiều người dùng sẽ càng rẻ, càng dùng nhiều thì càng hoàn thiện, càng nhiều dữ liệu thì càng tạo ra nhiều giá trị
Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo lên khát vọng về một Việt Nam hùng cường
Chuyển đổi số có thể góp phần giải quyết hiệu quả những bài toán thiên niên kỷ của nhân loại.
Trong chuyển đổi số, ứng dụng quan trọng hơn công nghệ. Người ứng dụng quan trọng hơn người làm ra công nghệ.
Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.
Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.
Chuyển đổi số quốc gia là toàn dân và toàn diện, là tất cả các ngành, các lĩnh vực và mọi người dân.

Bưu chính

Nhiều tỉnh phía Bắc thúc đẩy phát triển kênh tiêu thụ nông sản qua sàn TMĐT

Nhiều tỉnh phía Bắc thúc đẩy phát triển kênh tiêu thụ nông sản qua sàn TMĐTMới

Viễn thông

Hoạt động của tên miền quốc tế tại Việt Nam cần đảm bảo đúng quy định pháp luật

Hoạt động của tên miền quốc tế tại Việt Nam cần đảm bảo đúng quy định pháp luật

Ứng dụng CNTT

INFOGRAPHIC: Đào tạo nguồn nhân lực số tại Việt Nam

INFOGRAPHIC: Đào tạo nguồn nhân lực số tại Việt NamMới

An toàn thông tin

Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng cảnh báo một số kịch bản lừa đảo phổ biến hiện nay

Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng cảnh báo một số kịch bản lừa đảo phổ biến hiện nay

Công nghiệp ICT

INFOGRAPHIC: Công nghiệp Công nghệ thông tin - Ngành có có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất cả nước

INFOGRAPHIC: Công nghiệp Công nghệ thông tin - Ngành có có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất cả nước

Báo chí truyền thông

Vinh danh người lao động tiêu biểu ngành TT&TT

Vinh danh người lao động tiêu biểu ngành TT&TTMới

Nhiệm vụ trọng tâm

Doanh nghiệp

Liên kết các đơn vị trong bộ