Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Mộc Châu có xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Mộc Châu có xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(09/12/2023)

 Vừa qua, xã Mường Sang đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là xã đầu tiên của huyện Mộc Châu (Sơn La) về đích nông thôn mới nâng cao. Đạt được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của bà con nhân dân trên địa bàn xã.

Nông thôn mới Quỳnh Nhai ngày càng đổi thay

Nông thôn mới Quỳnh Nhai ngày càng đổi thay

(09/12/2023)

 Sau hơn hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), diện mạo nông thôn huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã có nhiều đổi thay. Đời sống tinh thần, vật chất của bà con nhân dân ngày càng nâng lên rõ rệt.

Nông thôn mới Quỳnh Nhai ngày càng đổi thay

Nông thôn mới Quỳnh Nhai ngày càng đổi thay

(09/12/2023)

 Sau hơn hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), diện mạo nông thôn huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã có nhiều đổi thay. Đời sống tinh thần, vật chất của bà con nhân dân ngày càng nâng lên rõ rệt.

“Quả ngọt” từ chương trình “Ý Đảng, lòng dân” ở Tiền Giang

“Quả ngọt” từ chương trình “Ý Đảng, lòng dân” ở Tiền Giang

(09/12/2023)

 Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo các xã trên địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã "thay da, đổi thịt". Đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng lên.