Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 02/06/2020

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011-2015

(30/11/2011)
Ngày 03/08/2011, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 968/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ giai đoạn 2011-2015.
 
Soạn thảo Thông tư Quy định về điều phối, ứng cứu khẩn cấp sự cố mạng Internet

Soạn thảo Thông tư Quy định về điều phối, ứng cứu khẩn cấp sự cố mạng Internet

(30/11/2011)
Chiều ngày 7/6/2011, tại Hà Nội, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã báo cáo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và xin ý kiến các đơn vị hữu quan về nội dung dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động điều phối, ứng cứu khẩn cấp sự cố mạng Internet.
Bộ TT&TT trao tặng “Máy tính cho cuộc sống” cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Bộ TT&TT trao tặng “Máy tính cho cuộc sống” cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam

(30/11/2011)
 
Chiều ngày 6/6/2011, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ trao tặng chương trình “Máy tính cho cuộc sống” cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Phùng Khắc Đăng, đại diện nhà tài trợ Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam đã tham dự buổi lễ.

VNPT cam kết xây dựng 62 “điểm Internet thanh niên” cho thanh niên huyện nghèo

VNPT cam kết xây dựng 62 “điểm Internet thanh niên” cho thanh niên huyện nghèo

(29/11/2011)
Sáng ngày 1/6/2011, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp năm 2011 và kế hoạch triển khai xây dựng thí điểm 62 điểm tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet cho thanh niên 62 huyện nghèo (gọi tắt là “điểm Internet thanh niên”).