Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 26/02/2020

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Các doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam chiếm 31% doanh thu toàn Ngành

Các doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam chiếm 31% doanh thu toàn Ngành

(23/10/2019)

Tổng doanh thu năm 2018 của 50+10 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019 đạt 693.657 tỷ VND, tương đương 30,6 tỷ USD, chiếm 31% doanh thu toàn ngành CNTT Việt Nam năm 2018 (doanh thu toàn Ngành 98,7 tỷ USD), với tổng nhân lực là 184.077 người, chiếm xấp xỉ 20% tổng số nhân lực toàn ngành CNTT Việt Nam. 

Các doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam chiếm 31% doanh thu toàn Ngành

Các doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam chiếm 31% doanh thu toàn Ngành

(23/10/2019)

Tổng doanh thu năm 2018 của 50+10 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019 đạt 693.657 tỷ VND, tương đương 30,6 tỷ USD, chiếm 31% doanh thu toàn ngành CNTT Việt Nam năm 2018 (doanh thu toàn Ngành 98,7 tỷ USD), với tổng nhân lực là 184.077 người, chiếm xấp xỉ 20% tổng số nhân lực toàn ngành CNTT Việt Nam. 

Chuyển đổi số, Big Data và AR/VR là công nghệ tiềm năng của hợp tác CNTT Việt-Nhật

(22/10/2019)

Theo khảo sát của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) với hơn 60 doanh nghiệp đang hợp tác và các đối tác Nhật Bản, 3 mảng công nghệ mới tiềm năng nhất cho hợp tác Việt – Nhật là Chuyển đổi số, Big Data và thực tế tăng cường/thực tế ảo (AR/VR).

Bộ Tài chính: Ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới của CMCN 4.0, hướng đến Tài chính số

Bộ Tài chính: Ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới của CMCN 4.0, hướng đến Tài chính số

(22/10/2019)

 Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, thời gian tới ngành Tài chính sẽ ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa các công nghệ mới của cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 vào các lĩnh vực hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của ngành.