Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 09/12/2023

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Giới thiệu các văn bản liên quan

11/03/2013 15:16 CH Xem cỡ chữ

STT
Ký hiệu
Cấp ban hành
Ngày
Trích yếu nội dung văn bản
1
Thủ tướng Chính phủ
04/06/2010
Quyết định Phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông"
2
Bộ Thông tin và Truyền thông
15/4/2011
Quyết  định về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”
3
Bộ Thông tin và Truyền thông
25/2/2011
Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Lê Doãn Hợp tại cuộc họp triển khai Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và Truyền thông"
4
Bộ Thông tin và Truyền thông
1/7/2011
Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
5
Chính phủ
20/09/2011
Nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông
6
Bộ Thông tin và Truyền thông
04/10/2011
Thông tư Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam
7
Bộ Thông tin và Truyền thông
03/10/2011
Quyết định Về việc công bố Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin
8
Bộ Thông tin và Truyền thông
03/10/2011
Quyết định Về việc công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin
9
Bộ Thông tin và Truyền thông
04/11/2011
Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới"

Lượt truy cập: 2700

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )