Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26/03/2023

ĐÀO TẠO CNTT

Tỷ lệ số học sinh Tiểu học, THCS và THPT trên Tổng dân số trong độ tuổi 6-17

09/05/2011 09:36 SA Xem cỡ chữ

 

 Năm Tỷ lệ %
2006 79,95
2007 78,45
 2008  77,75
2009 87,39

(Số học sinh được tính tại thời điểm 31/12 hàng năm)

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010

Lượt truy cập: 2070

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)