Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

ĐÀO TẠO CNTT

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chuyên ngành CNTT và Truyền thông

23/05/2011 09:42 SA Xem cỡ chữ

 

 
Chỉ tiêu (sinh viên)
2006
30.350
2007
39.990
2008
50.050
2009
56.406

(Dân số trong độ tuổi học đại học là những người thuộc nhóm 18-22, 5 năm tiếp theo sau khi hết Trung học phổ thông)

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010

Lượt truy cập: 1952

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)