Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

ĐÀO TẠO CNTT

Tỷ lệ tuyển sinh ngành CNTT và Truyền thông (%)

23/05/2011 09:52 SA Xem cỡ chữ

 

 
Tỷ lệ %
2006
10,77%
2007
11,75%
2008
11,15%
2009
11,07%

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010

Lượt truy cập: 2231

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)