Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 31/03/2023

ĐÀO TẠO CNTT

Tổng số lao động trong ngành CNTT (người)

23/05/2011 09:53 SA Xem cỡ chữ

 

 
2008
2009
Công nghiệp phần cứng
110.000
121.300
Công nghiệp phần mềm
57.000
64.000
Công nghiệp nội dung số
33.000
41.000

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010

Lượt truy cập: 1871

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)